Săptămâna Educaţiei Globale 2021

Săptămâna Educaţiei Globale 2021

It’ s our world! Let’ s take action together!

 

Motto: “Adevărata generozitate în viitor constă în a dărui totul naturii în prezent”.

 

Scopul proiectului: Conştientizarea elevilor în prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu, asimilarea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului, precum şi promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea deprinderilor de a păstra natura curată;
 • Cultivarea sentimentelor de respect și prețuire a mediului înconjurător;
 • Însușirea unor comportamente sociale adecvate;
 • Creșterea atenției elevilor asupra gradului de poluare în orașul lor;
 • Implicarea în activităţi urmărind prevenirea poluării;
 • Antrenarea copiilor în vederea realizării de lucrări ECO cu mesaje PRO NATURA;

GRUPUL ŢINTĂ:   elevii Şcolii Gimnaziale Aninoasa, părinţi

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sălile de clasă

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  1 5 -21 noiembrie 2021

RESURSE:

Resurse umane: elevii Şcolii Gimnaziale Aninoasa, cadre didactice, părinţi.

Resurse materiale:      laptop, videoproiector, materiale PPT, coli de desen, fișe xeroxate, coli de flipchart, creioane colorate;

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢILOR:

 1. ,,Mai puţină poluare, mai multă sănătate (activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a şcolii și a spaţiului din fața școlii;
 2. ”O șansă Terrei”, discuție liberă cu găsirea de soluții pentru micșorarea efectelor negative asupra pământului;
 3. Crearea unor postere sugestive, pentru protejarea Terrei;
 4. “Frumuseţi din nimicuri”- activitate practică de realizare a unor obiecte de decor, podoabe, felicitări, jucării, eco-creaţii folosind materiale reciclabile (hârtie, carton, doze aluminiu, plastic, etc…)
 5. “ Cum te simţi, Pământule?”- realizarea de postere dedicate activităţilor de protejare a naturii;
 6. “ Detectivii planetei”- plantare de flori în curtea şcolii; curățenie în curtea şcolii; amenajarea unui colţ verde în școala noastră; instalarea unor coşuri de gunoi desenate şi inscripţionate cu mesaje ecologice în fiecare clasă;
 7. “Răsplata micilor ecologişti”– prezentarea unei ”Parade a costumelor ECO” de către elevi şi premierea elevilor  participanți la proiect;
 8. Monitorizarea şi evaluarea activităţii;
 9. Captarea şi implicarea tuturor factorilor (interni – externi) ce sunt interesaţi de educarea elevilor.

METODE UTILIZATE: conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, jocul.

FORME DE REALIZARE A ACTIVITĂŢII: activităţi practice, colectare de materiale din natură, selectare de deşeuri, vizionare de mteriale informative, expoziţii, discuţii libere.

REZULTATE AŞTEPTATE:

 • competenţe de relaţionare pozitivă, comunicare şi lucru în echipă;
 • mecanisme de parteneriat funcţonale între elevi, părinţi, cadre didactice şi membri ai comunităţii, implicarea acestora în viaţa şcolii;
 • realizarea unui “colţ verde” în holul şcolii;
 • diminuarea cantităţii de deşeuri menajere abandonate la întâmplare şi mai puţin depozitate în spaţii special amenajate;
 • folosirea coşurilor ecologice;
 • colectarea igienică a deşeurilor, folosind saci ecologici şi mănuşi;
 • reutilizarea creativă a materialelor reciclabile;
 • păstrarea sănătăţii prin evitarea poluării;

Modalităţi de evaluare:

 • întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copiilor şi ale cadrelor didactice;
 • concurs interactiv de întrebări;
 • desene/ postere privind activitatea desfăşurată;
 • Mediatizare în mediul online al şcolii;

Recente

PARTENERI

ARHIVĂ ȘTIRI