Parteneriat Educațional Școala – Bibliotecă „Prietenii Cărților”

Parteneriat Educațional Școala – Bibliotecă „Prietenii Cărților”

Motto: „Cărţile sunt cărăuşii civiizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.” (Barbara Tuchman)

SCOP: Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură, cât și pentru frumusețea și armonia limbii române.

OBIECTIVE:

 • evidențierea importanței lecturii în dezvoltarea abilităților de comunicare la copii;
 • cultivarea sensibilității artistice, dezvoltarea imaginației și a disponibilităților creatoare ale copiilor,prin intermediul limbajului;
 • dezvoltarea interesului și a grijii față de carte;
 • respectarea normelor de comportare într-o bibliotecă:
 • acordarea șanselor copilului de a se implica în proiect,de a-și îmbogăți cunoștințele și înclinațiile pentru literatură,pentru a deveni un bun povestitor sau recitator;
 • formarea deprinderii de studiu individual;
 • realizarea unui real și eficient schimb de experiență între cadrele didactice, copii, personalul bibliotecii,familie,comunitate.

DURATA PROIECTULUI:

An școlar 2021- 2022

GRUP ȚINTĂ:

 • beneficiari direcți: școlarii mici
 • beneficiari indirecți: cadrele didactice îndrumătoare, partenerii proiectului, părinții.

RESURSE:

 • umane: elevii, cadrele didactice, personalul bibliotecii, părinții;
 • materiale: spațiile de învățământ ale școlii și bibliotecii cu dotările sălilor respective, albume, cărți, reviste, imagini, aparat foto, laptop, CD-uri;
 • de informare: căți, pliante.

ETAPELE PROIECTULUI:

 1. Stabilirea unei schițe de proiect de către cadrele didactice inițiatoare;
 2. Informarea părințilordespre parteneriat;
 3. Înștiințarea conducerii unității de învățământ despre inițierea parteneriatului;
 4. Consultarea conducerii bibliotecii și a bibliotecarelor în vederea stabilirii calendarului de activități;
 5. Avizarea protocolului de parteneriat de conducerile instituțiilor implicate;
 6. Desfășurarea calendarului de activități stabilit de proiect.

ACTIVITĂȚI  ( desfășurate):

– Vizitarea bibliotecii și a filialelor cu colective de elevi;

– Expoziții tematice;

– Ateliere de creație;

REZULTATE AȘTEPTATE

– identificarea unor autori de literatură pentru copii pe baza unor date despre viața și opera lor;

– realizarea unor expoziții tematice;

– dezvoltarea unei atitudini pozitive față de carte și cultură;

– îmbunătățirea aspectelorde comunicare,relaționare și comportament general;

– sensibilizarea elevilor, a părinților, a cadrelor cu privire la artă;

– dezvoltarea capacității critice și autocritice a grupului de inițiativă și a beneficiarilor.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

 • Portofoliul proiectului, album cu fotografii, expozițiicu lucrările copiilor, materiale informative despre proiect și activitățile desfășurate în cadrul său.
 • Analiza proiectului se va face în iunie 2021, stabilindu-se nivelul realizării obiectivelor propuse, a impactului avut asupra partenerilor și popularitatea de care s-a bucurat.


Recente

PARTENERI

ARHIVĂ ȘTIRI