Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019

Anexa la OMEN nr.4813/29.08.2018. privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018 – 2019

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019
03-07 iunie 2019 – Înscrierea la evaluarea națională
07 iunie 2019 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie 2019 – Limba și literatura română – probă scrisă
20 iunie 2019 – Matematica – probă scrisă
21 iunie 2019 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
25 iunie 2019 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie 2019 – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
26-28 iunie 2019 – Soluționarea contestațiilor
29 iunie 2019 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.