Despre o şcoală organizată temeinic pentru toţi copiii satului se vorbeşte abia după 1864, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza şi începutul domniei regelui Carol I ( 1866-1914 ). Potrivit informaţiilor primite de la bătrânii satului, şcoala aninoşană nu avea o locaţie proprie, aceasta schimbându-se de 2-3 ori pe an pe la casele gospodarilor mai înstăriţi unde se putea găsi cate o odaie goală pentru desfăşurarea cursurilor. Mai târziu localul şcolii se mută în localul primăriei, acesta fiind zidit în 1889 din cărămidă în paiantă, acoperit cu şindrilă, construcţie evoluată la acea vreme. Din cauza lipsei de local propriu şi a deficitului de mobilier, nu s-a putut pşstra nici un fel de arhivă din perioada de până la 1889.

Din primul proces-verbal de inspecţie, întocmit de C. Conduraţeanu la 20 octombrie 1893, reiese că în 1889, la şcoală erau înscrişi 45 de copii, localul era numai o cameră sub acelaşi acoperiş cu primăria, iar ca mobilier existau 5 bănci, o catedră, o tablă, o masă şi un scaun, toate în stare buna. Şcolarii erau organizaţi pe clase: clasa I-13, clasa aIIa-17, clasa aIIIa-6, clasa aIVa-3, clasa aVa-2, toţi învăţând într-o clasă cu  suprafaţa de 29 metri pătraţi şi volumul de 85 metri cubi. Învăţător în acea perioadă era cu titlu provizoriu Dimitrie Mateescu.

Autorităţile locale în frunte cu harnicul preot Gheorghe Manolescu, bunicul lui Constantin Manolescu, marele scriitor si etnograf, dau tot concursul lor pentru construirea unui nou local de şcoală. Acest local era mare şi încăpător, având 2 săli de clasă şi cu cancelarie (toamna anului 1909). La noua şcoală erau 2 posturi, cursurile şcolii fiind ţinute de Dimitrie Mateescu şi de noul dascăl Ion I. Popescu.

La 01 noiembrie 1910 se înfiinţează şi la Săteni o şcoală. În 1912, la Viforâta erau învăţători Ion Oltei şi Ion Costachescu, iar la 7 martie 1917, la şcoala din Aninoasa figurau  înscrişi 126 de elevi dintre care: 50 la clasa I, 58 la clasa aII-a si 18 la clasa aIII-a.

Organizarea învăţământului de 8 ani, aduce în 1948 şcolii din Aninoasa, toti elevii din claseleV-VIII de la şcolile din Viforâta, Săteni şi Doiceşti, precum şi pe cei din clasele aII-a si aIII-a din şcolile secundare din Târgovişte care domiciliau în satele mai sus amintite. În anul 1962,  la Săteni se construieşte un nou local de şcoală, cel de astăzi cu 4 săli de clasă, constituindu-se şi aici ciclul gimnazial, şcoala din Aninoasa funcţionează începand din anul şcolar 1961-1962 doar cu elevii satului. În anul scolar 1965-1966 a fost dată în folosinţă noua clădire a şcolii din Aninoasa, de atunci şi până în prezent şcoala şi elevii ei contribuind la aplicarea şi dezvoltarea invăţământului românesc.