Componența C.E.A.C

COMPONENȚA COMISIEI

 

 

Numele şi prenumele membrilor din comisie

Roluri specifice

1.

Vlad Marilena

Responsabil comisie

2.

Radu  Mirela

Membru

3.

Popa Tatiana

Membru

4.

Dorobanțu Cezar

Lider sindical

5.

Neagu Roxana Elena

Resp. Consiliul Local

6.

Ursu Mihaela

Resp. Comitetul de părinţi pe şcoală

 

 

 

DESCRIEREA SARCINILOR

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Sarcini specifice şi activităţi corelate

1.

Vlad Marilena

·         elaborează planuri operaţionale şi de acţiune ale comisiei

 • responsabilul subcomisiei pentru elaborarea orarului şcolii
 • realizează raportul de autoevaluare
 • realizează planul de îmbunăţătire
 • monitorizează activitatea comisiei
 • realizează observarea lecţiilor
 • determină stilurile de învățare ale elevilor
 • supervizează întreaga activitate a comisiei
 • aprobă planurile comisiei (de acţiune, îmbunăţătire, autoevaluare)
 • evaluează activitatea comisiei
 • membru în subcomisia de elaborare şi aplicarea chestionarelor
 • subcomisia de contestaţii
 • responsabilul subcomisiei privind verificarea modului de completare şi verificare a documentelor oficiale

2.

Popa Tatiana

·         gestionează întreaga documentaţie a comisiei

 • elaborează chestionare şi fişe de evaluare
 • elaborează documente de lucru ale comisiei
 • realizează observarea lecţiilor
 • determină stilurile de învățare ale elevilor
 • membru în comisia de contestaţii
 • monitorizează şi supervizează activitatea comisiei
 • monitorizează procedurile specifice
 • responsabilul subcomisiei pentru elaborarea chestionarelor şi fişelor de evaluare
 • monitorizează procedurile specifice
 • responsabilul subcomisiei de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • întocmeşte procese verbale ale sedinţelor comisiei  şi a subcomisiilor din care face parte

3.

Radu Mirela

 • realizează observarea lecţiilor
 • determină stilurile de învățare ale elevilor
 • monitorizează activitatea comisiei
 • contribuie la gestionarea dovezilor
 • centralizează rezultatele chestionarelor
 • membru în subcomisia pentru modul de completare a documentelor oficiale   (cataloage, documente financiare etc.)
 • întocmeşte procese verbale ale subcomisiei pentru verificarea modului de completare a documentelor oficiale

 

4.

Dorobanțu Cezar

·         gestionarea dovezilor

 • gestionarea documentaţiei de lucru a comisiei
 • membru în subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • asigură colaborarea şcolii cu comunitatea locală
 • realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor
 • membru în subcomisia de contestaţii

5.

Neagu roxana Elena

 • contribuie la gestionarea dovezilor
 • asigură colaborarea şcolii cu Consiliul local
 • membru în subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor
 • membru în subcomisia de verificarea modului de completare a documentelor oficiale

 

6.

Ursu Mihaela

 

 • membru în subcomisia de elaborare, aplicare şi verificarea orarului şcolii
 • membru în subcomisia de selectare, păstrare şi verificarea materialelor
 • asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
 • întocmeşte procese verbale ale celor două subcomisii din care face parte

 

 

PROCEDURI ȘI SUBCOMISII

Noutăți

PARTENERI

ARHIVĂ ȘTIRI